Bản quyền

Nhằm không để xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn gọn có liên quan đến bản quyền nội dung tại website cachlamkemchuoi.net như sau:

Điều 1. Quy định chia sẻ bài viết

cachlamkemchuoi.net giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại đây và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của bài viết của mình. Bạn không được phép sử dụng nội dung trên cachlamkemchuoi.net vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên hoặc khách hàng của mình. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi hoạt động sử dụng lại nội dung đều phải được ghi rõ ràng nguồn bài viết từ cachlamkemchuoi.net.

Điều 2. Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của website như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại cachlamkemchuoi.net. Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng giữa đôi bên cachlamkemchuoi.net.

Nguồn : http://cachlamkemchuoi.net/ban-quyen/

Thấy hay chia sẻ ngay...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on RedditShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on Yummly
121