Điều khoản và điều kiện

  • Điều khoản và điều kiện sử dụng:

Điều khoản Khi truy cập vào website cachlamkemchuoi.net nghĩa là người sử dụng đã đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Trường hợp không đồng ý, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập vào website này.

cachlamkemchuoi.net bảo lưu quyền ngăn chặn việc truy cập website đối với những trường hợp vi phạm các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây.

Trong quá trình vận hành website, cachlamkemchuoi.net có quyền sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hoặc tất cả các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Vì vậy xin vui lòng kiểm tra định kỳ các điều khoản và điều kiện sử dụng của website cachlamkemchuoi.net để cập nhật những sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời.

  • Trách nhiệm của người sử dụng:

Người sử dụng sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra khi truy cập vào website này. cachlamkemchuoi.net không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi truy cập website và/hoặc khi tải dữ liệu về máy, hoặc những tổn hại có thể gặp phải do virus, hoặc lỗi chương trình…

  • Nội dung website:

Tất cả thông tin trong website này được cachlamkemchuoi.net và đối tác có liên quan cung cấp cho người sử dụng một cách trung thực và tin cậy. cachlamkemchuoi.net cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website nhưng không đảm bảo thông tin đó là mới nhất và đầy đủ.

  • Bản quyền:

cachlamkemchuoi.net là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa website, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của cachlamkemchuoi.net. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của cachlamkemchuoi.net là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của cachlamkemchuoi.net. cachlamkemchuoi.net giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.

  • Bảo mật thông tin người sử dụng:

Những thông tin và ý kiến cá nhân của người sử dụng được cung cấp thông qua website này sẽ được cachlamkemchuoi.netbảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào những website khác và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo quy định của pháp luật.

  • Giới hạn sử dụng:

Toàn bộ nội dung, cơ sở dữ liệu của website này được bảo vệ bởi pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, các văn bản pháp luật của Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan khác. Trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc sử dụng nội bộ không mang tính thương mại, người sử dụng không được phép sao chép, chỉnh sửa, tái sử dụng toàn bộ hoặc một phần, tải dữ liệu, truyền dữ liệu, phân phối, đăng ký, bán, xuất bản bất kỳ tài nguyên nào của website này, mà không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của cachlamkemchuoi.net.

  • Luật áp dụng

Việc quản lý, vận hành và sử dụng website này tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Cách làm kem chuối

Nguồn : https://cachlamkemchuoi.net/dieu-khoan-va-dieu-kien/

Thấy hay chia sẻ ngay...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on RedditShare on LinkedInShare on StumbleUponShare on Yummly
121